PORADENSTVÍ V OBLASTI ODPADŮ

Pomůžeme Vám s plněním zákonem daných povinností

 

Průběžná evidence odpadů 

Původci odpadů (firmy, živnostníci) jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Průběžná evidence se vede při každé jednotlivé produkci odpadů.

Roční hlášení o odpadech

Limity pro ohlašování produkce odpadů jsou stanoveny na:                                                                          Nebezpečné odpady - 100 kg / rok, Ostatní odpady - 100 tun / rok

Přeprava odpadů dle ADR

Platí pro přepravu nebezpečných odpadů.

Odběr vzorků odpadů a jejich laboratorní rozbor

Zajistíme odběr vzorků kvalifikovaným personálem a zpracujeme laboratorní rozbor odebraného vzorku odpadu.

Externí odpadový hospodář

Povinnost ustanovit odpadového hospodáře má ten původce odpadu, který v posledních 2 letech nakládal s nebezpečným odpadem v množství větším než 100 tun za rok. Odpadový hospodář odpovídá původci za zajištění odborného nakládání s odpady.

 

AVE Ústí nad Labem, s.r.o.
Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 316 211
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA