ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Komplexní zajištění odpadového hospodářství


Směsný komunální odpad Separovaný odpad Nebezpečný odpad
Směsný komunální odpad Separovaný odpad Nebezpečný odpad

 

 Bioodpad  Kontejnerová služba
 Bioodpad  Kontejnerová služba

 

Sběrné dvory a rekultivace Likvidace černých skládek

Sběrné dvory a rekultivace Likvidace černých skládek
AVE Ústí nad Labem, s.r.o.
Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 316 211
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA