29.11.2016 16:20:20

Úprava cen pro r. 2017

Oznámení o úpravě cen pro rok 2017.

Vážení zákazníci.

 

Dovolte, abychom Vám poděkovali, že jste v roce 2016 využívali našich služeb. 

 

Zefektivňováním našich provozů se trvale snažíme o co nejnižší nutnost přenášení externích nákladových vlivů na naše zákazníky. Pokračující ekonomický růst podnítil vznik mnoha nových pracovních míst, a tím snížení průměrné nezaměstnanosti, kdy v roce 2016 klesla nezaměstnanost již na 5,3%. Snižující se nezaměstnanost přinesla, kromě společensky pozitivního přínosu, zároveň tlak na zvýšení mzdových nákladů ze strany zaměstnanců, a to zejména u klíčových dělnických pozic, kterými jsou řidiči a obsluha speciální techniky. Zároveň legislativním zásahem vlády bylo rozhodnuto o valorizaci minimální úrovně mezd pro rok 2016, kdy došlo k navýšení o 6,7% oproti roku 2015 a od ledna 2017 bude minimální mzda navýšena o dalších 11,1% oproti hodnotě roku 2016.

Abychom byli i nadále schopni poskytovat naše služby v požadované kvalitě,  jsme nuceni, s účinností od 1. ledna 2017, přistoupit k úpravě cen svozu a likvidace směsného komunálního odpadu. Dobrou zprávou je, že separovaného odpadu se uvedené změny netýkají.

 

Bližší informace obdržíte na našich zákaznických linkách (475 316 211, 475 316 212) nebo přímo v Zákaznickém centru v Ústí nad Labem, Neštěmická 779/4.

 

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že i nadále budeme Vaším partnerem, zaručujícím vysokou úroveň nabízených služeb.

Vedení společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o.

AVE Ústí nad Labem, s.r.o.
Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 316 211
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA